UniKey cho macOS và iOS

Từ năm 2006, tôi đã cho phép Apple dùng source code x-unikey (phiên bản UniKey cho Linux, có chứa module lõi Unikey Vietnamese Input Method) trong các sản phẩm của Apple theo các điều khoản của giấy phép The MIT license. Từ phiên bản MacOS X Leopard, bộ gõ tiếng Việt có sẵn trên Mac OS X đã bắt đầu dùng lõi UniKey. Đến năm 2010, phiên bản iOS 4.0 cũng tích hợp lõi UniKey. Đến nay tất cả các thiết bị iPhone, iPad đều đang sử dụng UniKey cho bộ gõ tiếng Việt có sẵn trên máy.

Bàn phím tiếng Việt trong macOS có tên Simple Telex sử dụng lõi Unikey Vietnamese Input Method

Telex in MacOS

Trong iOS, xác nhận của Apple về việc dùng UniKey có thể tìm thấy trong Cài đặt - Cài đặt chung - Giới thiệu - Pháp lý - Thông báo pháp lý

iOS Legal Notice