Trợ giúp

Dự án UniKey

Các thảo luận, các phiên bản UniKey và mã nguồn được đặt tại website dự án: UniKey Project

Nếu gặp lỗi với UniKey bạn có thể, báo lỗi tại đây.

Các chú ý

  1. Xác thực UniKey

    Để xác định UniKey bạn đang dùng có nguồn gốc sạch, không bị sửa đổi, hãy kiểm tra chữ kỹ số của Unikey

  2. Tự động chạy UniKey với quyền adminstrator

    Tùy chọn Khởi động cùng Windows trong UniKey không có tác dụng để chạy với quyền administrator. Bạn cần phải dùng Task Scheduler. Xem hướng dẫn: Chạy UniKey với quyền administrator

  3. Tự động bật/tắt tiếng Việt theo ứng dụng

    Nếu bạn muốn UniKey ghi nhớ và tự động bật/tắt tiếng Việt cho từng ứng dụng theo tùy chọn của bạn, hãy làm theo hưỡng dẫn Tự động bật/tắt theo ứng dụng

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng UniKey: Tài liệu này đã có nhiều phần đã lạc hậu. Rất tiếc tôi chưa có thời gian cập nhật tài liệu này.

FAQ: Các câu hỏi thường gặp về UniKey.

Các bộ font chữ tiếng Việt

Dưới đây là các bộ font chữ cũ, ra đời từ trước khi có các bộ font unicode có hỗ trợ tiếng Việt. Bạn chỉ nên dùng các font này khi có lý do thực sự cần thiết. Trong đa số trường hợp, hãy dùng các bộ font unicode.

TCVN-ABC fonts (2.5 MB).

VNI fonts (300 KB).