Blog

29 Sep 2023: UniKey 4.6 RC2 Release

 • Ngày 29/9/2023: Phát hành bản 4.6 RC2, bổ sung kiểu gõ Telex giản lược vào danh sách các kiểu gõ có sẵn.
  • Với Telex giản lược, bạn gõ chữ W ở đầu từ mà không bị đổi thành ư.
  • Kiểu gõ này cũng không xử lý các phím [].

15 Sep 2023: UniKey 4.6 RC1 Release

Ngày 15/9/2023: Phát hành bản 4.6 RC1 với tính năng quan trọng: Cho phép nhớ và tự động bật, tắt tiếng Việt theo từng ứng dụng.

 • Mỗi khi chuyển sang một ứng dụng, UniKey sẽ đặt chế độ bật/tắt tiếng Việt theo trạng thái bạn đã lựa chọn trước đó cho ứng dụng. Ví dụ: Bạn có thể để tiếng Việt ở trình duyệt Chrome, và tắt tiếng Việt ở trong game.

24 Aug 2023: UniKey 4.5 RC1 Release

Ngày 24/8/2023: Phát hành bản 4.5 RC1 với nhiều cải tiến và sửa lỗi.

 • Sửa các lỗi liên quan đến việc lưu trữ và nạp file gõ tắt.
 • Cải tiến UI để thể hiện tốt hơn trên màn hình phân giải cao.
 • Thay icon UniKey trên thanh trạng thái Windows.
 • Không tự động thêm bàn phím tiếng Việt trong Windows.
 • Không tự động tạo shortcut.

15 Oct 2020: UniKey 4.3 RC5 Release

Ngày 15/10/2020: Phát hành bản 4.3 RC5 sửa một số lỗi nhỏ.

14 Jul 2018: UniKey 4.3 RC4 Release

Ngày 14/7/2018: Phát hành bản 4.3 RC4 sửa một số lỗi nhỏ.

02 Jul 2018: UniKey 4.3 RC3 Release

Ngày 2/7/2018: Phát hành bản 4.3 RC3 - sửa các lỗi với browsers (Chrome, Edge, Firefox) và Excel.

23 Jun 2018: UniKey 4.3 Release

Ngày 23/6/2018: Phát hành bản 4.3 RC1 với những cập nhật quan trọng.

09 Jun 2018: Tự động chạy UniKey với quyền admin

Các bước để chạy UniKey với quyền administrator bằng cách dùng Task Scheduler

30 May 2018: Chứng thực UniKey

Kể từ phiên bản 4.3 RC1, các bản release của UniKey được gắn chứng thực chữ ký số.