Blog

15 Oct 2020: UniKey 4.3 RC5 Release

Ngày 15/10/2020: Phát hành bản 4.3 RC5 sửa một số lỗi nhỏ.

14 Jul 2018: UniKey 4.3 RC4 Release

Ngày 14/7/2018: Phát hành bản 4.3 RC4 sửa một số lỗi nhỏ.

02 Jul 2018: UniKey 4.3 RC3 Release

Ngày 2/7/2018: Phát hành bản 4.3 RC3 - sửa các lỗi với browsers (Chrome, Edge, Firefox) và Excel.

23 Jun 2018: UniKey 4.3 Release

Ngày 23/6/2018: Phát hành bản 4.3 RC1 với những cập nhật quan trọng.

09 Jun 2018: Tự động chạy UniKey với quyền admin

Các bước để chạy UniKey với quyền administrator bằng cách dùng Task Scheduler

30 May 2018: Chứng thực UniKey

Kể từ phiên bản 4.3 RC1, các bản release của UniKey được gắn chứng thực chữ ký số.