Download UniKey

Trước khi chạy UniKey lần đầu tiên, bạn hãy xem hướng dẫn về việc chứng thực UniKey với chữ ký điện tử để chắc chắn bạn đang dùng bản UniKey sạch, xuất phát từ tác giả.

UniKey 4.6 RC2

Đây là phiên bản UniKey mới nhất.

UniKey 4.6 RC1

UniKey 4.5 RC1

UniKey 4.3 RC5

Đây là phiên bản cũ, ổn định, được phát hành từ tháng 10, năm 2020. Bạn nên dùng phiên bản này nếu bản mới nhất không ổn định.

UVConverter

UVConverter là một chương trình dòng lệnh đa năng dùng để chuyển đổi giữa các bảng mã tiếng Việt khác nhau.(Unicode, UTF8, TCVN3, VNI…)

UVConverter có các phiên bản dành cho Windows và Linux.