Bật tất tiếng Việt theo ứng dụng

Bật - Tắt tiếng Việt theo ứng dụng

UniKey có cơ chế nhớ lựa chọn trạng thái bàn phím tiếng Việt (bật/tắt) theo từng ứng dụng. Mỗi khi chuyển sang một ứng dụng, UniKey sẽ đặt chế độ bật/tắc tiếng Việt theo trạng thái bạn đã lựa chọn trước đó cho ứng dụng. Ví dụ: Bạn có thể để tiếng Việt ở trình duyệt Chrome, và tắt tiếng Việt ở trong game.

Để dùng tính năng này, bạn hãy bật lựa chọn “Bật/Tắt theo từng ứng dụng” như hình dưới đây.

Bật/Tắt tiếng Việt theo ứng dụng

Sau khi bật lựa chọn trên, mỗi lần bạn chuyển chế độ tiếng Việt, UniKey sẽ ghi nhớ lựa chọn của bạn cho ứng dụng bạn đan dùng.