UniKey 4.3 RC5 Release

Ngày 15/10/2020: Phát hành bản 4.3 RC5 sửa một số lỗi nhỏ.

  • Thêm tùy chọn bật/tắt tiếng khi chuyển ngôn ngữ.
  • Tương thích tốt hơn với trình duyệt Edge mới của Windows.

Download UniKey 4.3 RC5

Cập nhật: