UniKey 4.6 RC1 Release

Ngày 15/9/2023: Phát hành bản 4.6 RC1 với tính năng quan trọng: Cho phép nhớ và tự động bật, tắt tiếng Việt theo từng ứng dụng.

  • Mỗi khi chuyển sang một ứng dụng, UniKey sẽ đặt chế độ bật/tắt tiếng Việt theo trạng thái bạn đã lựa chọn trước đó cho ứng dụng. Ví dụ: Bạn có thể để tiếng Việt ở trình duyệt Chrome, và tắt tiếng Việt ở trong game.

Để dùng tính năng này, bạn hãy bật lựa chọn “Bật/Tắt theo từng ứng dụng” như hình dưới đây.

Bật/Tắt tiếng Việt theo ứng dụng

Sau khi bật lựa chọn trên, mỗi lần bạn chuyển chế độ tiếng Việt, UniKey sẽ ghi nhớ lựa chọn của bạn cho ứng dụng bạn đang dùng.

Download UniKey 4.6 RC1

Ngày cập nhật: